Grote bouwprojecten brengen nogal risico’s met zich mee. Soms wordt er zelfs voor gekozen om een bouwproject dan maar niet door te laten gaan omdat de risico’s voor de omgeving te groot zijn. Het is dus verstandig om risico’s vooraf in kaart te brengen. Dat kan met een bouwkundige opname.

Als een bouwproject struikelt

Een voorbeeld van een bouwproject wat geen doorgang vond, is een project in Antwerpen. Tijdens een referendum sprak een ruime meerderheid van de Antwerpse inwoners hun stem uit tegen dit project. Het was de bedoeling dat door middel van een enorme brug en een tunnel de Antwerpse ring compleet gemaakt zou worden. Omdat men vond dat de snelweg op deze manier veel te dicht bij de stad kwam, waren inwoners het niet met dit plan eens. Dit is natuurlijk een voorbeeld waarbij een grote groep mensen om hun mening gevraagd werd, bij andere bouwprojecten is alleen de naaste omgeving betrokken en hoeft geen referendum uitgeschreven worden.

Rotterdam is nog lang niet ‘af’

Als we kijken naar Rotterdam, dan lijkt het wel of de stad nooit klaar is met bouwen. Talloze grote bouwprojecten volgen elkaar op. Rotterdam lijkt nog lang niet ‘af’ te zijn. Een van de projecten die nog op stapel staan is een bouwplan voor de Gedempte Zalmhaven. Hoewel er nogal weerstand van omwonenden was, ziet het er toch naar uit dat het project nog niet helemaal van de baan is. Binnenkort dus misschien een bouwput voor wat de grootste wolkenkrabber van Nederland moet gaan worden? Het 211 meter hoge gebouw moet maar liefst zevenhonderd woningen gaan herbergen. Dat er bij zo’n bouwproject goed naar de bestaande omgeving gekeken moet worden, lijkt vanzelfsprekend.

Bouwkundige opname is een must

Nu is het zo dat veel bouwplannen struikelen door de financiële crisis. De plannen liggen dan misschien wel in de ijskast, maar ooit zullen ze er uit tevoorschijn komen. Bovendien, als de helft van de plannen geschrapt worden, blijven nog steeds veel bouwprojecten over. Het is verstandig om de gevolgen voor de omgeving bij zulke bouwprojecten goed in kaart te brengen. Voor het project gestart wordt, wordt bepaald in welke straal om de bouwput overlast verwacht wordt.

Alle panden en objecten binnen deze straal worden uitvoerig bekeken, gefotografeerd en op zo veel mogelijk manieren in kaart gebracht. Door deze inspectie wordt schadeclaims voorkomen en wordt in de nabije omgeving duidelijk dat het, mocht er iets gebeuren, allemaal goed geregeld is. Zodra een bouwproject afgerond is, wordt de bouwkundige opname opnieuw gedaan. Met deze eindopname komt precies naar voren wat de gebreken zijn door alle waarnemingen te vergelijken met de opname die voorafgaand aan de bouw gedaan is.

Zevenduizend fietsen

Dat er bij grote bouwprojecten niet over een nacht ijs gegaan wordt, bewijst de voorgenomen bouw van een enorme fietsenstalling in Amsterdam. Al sinds 1996 wordt gewerkt aan de plannen voor deze ‘garage’ en de bedoeling is dat er in 2018 gestart wordt met de bouw. Als de fietsenstalling klaar is, kunnen er naar verwachting zevenduizend fietsen gestald worden, het is aan te nemen dat dit de openbare ruimte veel op gaat leveren. Toch is het zaak de bouw goed gecontroleerd gebeurt.

Niemand zit te wachten op schade of overlast. Het is dus zeer aannemelijk dat de hele omgeving in kaart gebracht gaat worden. Een bouwkundige opname door middel van fotografie en kansenberekening zal voor 2018 gedaan moeten worden. De stalling is nog niet klaar, maar als het zo ver is, kan iedereen die bij het drukke Centraal Station van Amsterdam moet zijn, zijn fiets kwijt.

Deel mee…

Door Over Life and You

Lifeandyou.nl staat vol met artikelen over lifestyle en andere zaken die mij interesseren, inspireren, of simpelweg op mijn pad komen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *